Start
ŚWIĘTO PODWYŻSZENIA KRZYŻA PDF Drukuj
Wpisany przez Redaktor   
niedziela, 14 września 2014 19:44

"Tajemnica krzyża jest dla człowieka wielkim misterium i można się do niej zbliżyć jedynie przez modlitwę i łzy".

W niedzielę 14 września 2014 roku obchodziliśmy Święto Podwyższenia Krzyża. W czasie sprawowanej Eucharystii czciliśmy Krzyż i dziękowaliśmy Panu Bogu za wielką miłość Jezusa do nas i za Jego śmierć i zmartwychwstanie.

Święto Podwyższenia Chrystusowego Krzyża pobudza nas do refleksji nad tajemnicą, jaką kryje w sobie Krzyż Zbawiciela. Znak krzyża czynimy w bardzo wielu okolicznościach naszego życia duchowego. Tym znakiem rozpoczynamy i kończymy modlitwy. Czynimy go także na początku i na końcu Mszy św. Nie zapominajmy o nim rozpoczynając podróż. Zawsze starajmy się wykonywać święty znak krzyża starannie i z szacunkiem, ponieważ jest to znak naszego zbawienia. Przypomina nam, że zostaliśmy odkupieni przez śmierć Jezusa, która dokonała się na Krzyżu. Na drzewie krzyża dopełniło się największe dzieło miłości, zbawienie każdego, bez wyjątku człowieka. Widok Krzyża jest nam bliski. Zostaliśmy wychowani w szacunku wobec krzyża. Widzimy go najpierw w naszych domach, kościołach i w wielu, wielu innych miejscach. Nosimy go również na piersiach.

Krzyż w naszych mieszkaniach winien być na widocznym i zaszczytnym miejscu krzyż. Niech on Nam przypomina, że Nasza rodzina jest domowym kościołem.  Patrząc na Krzyż pamiętajmy, że to znak naszego zbawienia. Niech on nam przypomina o wielkiej miłości Chrystusa do nas. Dlatego krzyż wieszamy w naszych mieszkaniach, aby przypominał rodzicom i dzieciom, że z niego płynie moc na przetrwanie ciężkich i trudnych dni. A gdy nas dotyka cierpienie, byśmy zawsze dostrzegali Chrystusa, ponieważ inaczej nie udźwigniemy naszego krzyża. Każdy krzyż niesiony z Chrystusem nie załamie nas, a stanie się duchową siłą i mocą. Każdy ma swój krzyż. Krzyż każdego człowieka jest inny. Jezus, dźwigając krzyż na Golgotę, upadł pod jego ciężarem, potrzebował więc Cyrenejczyka. Każdy z nas jest zaproszony, aby był Szymonem Cyrenejczykiem z drogi krzyżowej. Po spotkaniu z krzyżem człowiek staje się inny.

„W Krzyżu cierpienie,

w Krzyżu zbawienie,

w Krzyżu miłości nauka.

Kto Krzyż odgadnie,

ten nie upadnie,

w boleści sercu zadanej”.

Krzyż swoją pionową belką wskazuje niebo. Jego belka pozioma, niczym szeroko rozwarte ramiona kochającego człowieka, obejmujące wciąż na nowo wszystkich i każdego. W nim mieści się tajemnica przezwyciężania zła miłością. Jest prawdziwym znakiem obecności Boga wśród ludzi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poprawiony: sobota, 27 września 2014 18:49