Start
OŁTARZ W TRAKCIE RENOWACJI PDF Drukuj
Wpisany przez Redaktor   
czwartek, 18 grudnia 2014 22:57

 

Prace konserwacyjne przy ołtarzu głównym dobiegły końca.

Na pokrycie części kosztów prac konserwacyjnych uzyskaliśmy dotację przyznaną przez Sejmik Województwa Pomorskiego.

Brakującą część musimy pokryć z własnych środków. Serdecznie dziękuję tym, którzy wspierają tę inwestycję ofiarami materialnymi i myślę, że jeśli kogoś coś kosztuje, to on to ceni i nabiera to dla niego większej wartości.
Bł. bp Michał Kozala w swej homilii z 1938 roku mówił: "Prawdziwą wielkość człowieka mierzy się miarą jego zjednoczenia z Bogiem, mierzy się jego umiejętnością i gorliwością wykonywania planów Bożych. Obiektywnie najwięcej znaczy ten, który nosi w sobie życie Boże i potrafi to życie budzić w innych i doprowadzać do pełnego rozwoju." Skoro wielkość człowieka mierzy się najpierw zjednoczeniem z Bogiem, a po drugie umiejętnością i gorliwością wykonywania planów Bożych, to gdzie lepiej dokonać zjednoczenia z Bogiem i gdzie bardziej poznać plany Boże, jak nie w świątyni. Najpierw w świątyni swojego serca, a potem w tej przestrzeni, która pośród różnych płaszczyzn została zarezerwowana dla człowieka i dla Boga, gdzie człowiek może się z kontaktować Ojcem i wsłuchiwać się w to, co Bóg dla niego przygotował.
Gorliwość w dbaniu o Dom Boży jest naszym obowiązkiem. Od tej gorliwości zależy oprawa objawienia planów Bożych, jaką jest świątynia; zależy ona od gorliwości wiernych, którym powierzony jest kościół, w którym są zgromadzeni i od gorliwości pasterza. Skoro zaś tak istotną rolę w budowaniu wielkości człowieka i szukaniu miary tej wielkości pełni świątynia, to znaczy, że ważne jest, by człowiek w tej atmosferze czuł się wzniośle, by myśl jego była ubogacona tą świadomością, że jest w Domu Ojca, że tu Bóg w sposób szczególny do niego mówi. I w tym kontekście, trzeba nam Bogu dziękować za ten odrestaurowany pięknie wyglądający ołtarz, gdyż "Jeśli domu Pan nie zbuduje, na próżno się trudzą ci, którzy go wznoszą".
Serdecznie dziękuję wszystkim, którzy swoją modlitwą i materialnymi ofiarami wspierają dzieło renowacji zabytkowego kościoła w Stegnie. Duchowe i materialne ślady Waszej ofiarności są namacalne i widoczne.
Ufając, iż będziecie mnie Drodzy Darczyńcy nadal wspierać, chcę kontynuować dzieło renowacji naszej świątyni, bo jest tak piękna, że nie można zostawić jej, by niszczała.


Proboszcz ks. Paweł Drożdż

 

Poprawiony: poniedziałek, 05 stycznia 2015 12:02