Start
250 ROCZNICA USTANOWIENIA ŚWIĘTA NAJŚWIĘTSZEGO SERCA PANA JEZUSA PDF Drukuj
Wpisany przez Redaktor   
sobota, 07 lutego 2015 16:47

W pierwszy piątek miesiąca 6 lutego 2015 r. przeżywaliśmy 250. rocznicę ustanowienia na ziemiach polskich liturgicznego święta Najświętszego Serca Pana Jezusa. Papież Klemens XIII ustanawiając to święto, spełnił życzenie Zbawiciela, wyrażone przez Niego w objawieniu danym św. Małgorzacie Marii Alacoque 16 czerwca 1675 roku. Wiemy, że na decyzję papieża Klemensa XIII z 6 lutego 1765 roku wpłynął Memoriał polskich biskupów, którzy tym samym włożyli swój cenny wkład w rozwój kultu Serca Pana Jezusa w Kościele.

Dla uczczenia tego wyjątkowego święta w naszym kościele była sprawowana uroczysta Msza św., koncelebrowana przez Proboszcza ks. Pawła oraz ks. Piotra Wasyljewa. Kazanie wygłosił ks. Mirosław Kotowski. Na zakończenie Mszy św. została odmówiona Litania do Najświętszego Serca Pana Jezusa oraz dokonano aktu poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa.

Dlaczego rocznica, którą wspominamy, powinna być ważna dla każdego z nas? Każdy z nas potrzebuje żyć w perspektywie miłości Bożej. Bez niej tracimy siły witalne i nadzieję, która pozwala nam wzrastać i czynić dobro wokół siebie. Jesteśmy kochani przez Boga bezinteresowną miłością. Pozwólmy się jej prowadzić, spróbujmy ją odwzajemniać nie tylko przez akty miłości czy różne formy pobożności. Kochajmy Boga w drugim człowieku, otwierajmy się na dary Ducha Świętego, wynagradzajmy za brak miłości i za grzechy, które ranią Jego Serce. Czyńmy to w jedności z Bożym Sercem, by Bóg Ojciec mógł w nas odnaleźć oblicze swojego umiłowanego Syna.


Poniżej przedstawiamy Akt osobistego poświęcenia się Najświętszemu Sercu Pana Jezusa oraz 12 obietnic Pana Jezusa.

 

Akt osobistego poświęcenia się NSPJ
(wg św. Małgorzaty Marii Alacoque)

Panie Jezu Chryste!
Ja oddaję i poświęcam Twemu Najświętszemu Sercu moją osobę i całe moje życie,
aby odtąd czcić, wielbić i miłować Twoje Serce dla nas na krzyżu włócznią żołnierza otwarte.
Mocno postanawiam należeć całkowicie do Ciebie i czynić wszystko z miłości ku Tobie,
wyrzekając się tego, co się Tobie we mnie nie podoba.
Boskie Serce Jezusa! Ty bądź moją miłością i drogą mojego życia.
Serce pełne miłosierdzia!
Ratuj mnie przed atakami złych mocy, przed moją grzesznością i słabością,
bo w Twojej nieskończonej dobroci pokładam całą moją ufność i nadzieję świętości.
Serce pełne miłości! Przygarnij mnie do siebie i spraw, abym poznał Ojca.
Niech Twoja miłość – hojny dar Ducha Świętego – tak głęboko przeniknie moje serce,
żebym zawsze pamiętał o Tobie i wiernie naśladował Ciebie.
Oby imię moje zostało zapisane w Tobie, Serce mojego Boga i Pana,
ponieważ bardzo pragnę, aby moim największym szczęściem i pełną radością
było żyć i umierać jako Twój wierny sługa i apostoł. Amen.

 

Obietnice dla czcicieli Najświętszego Serca Pana Jezusa

 1. Dam im wszystkim łaski potrzebne w ich stanie.

 2. Zgoda i pokój będą panowały w ich rodzinach.

 3. Będę sam ich pociechą we wszystkich smutkach i utrapieniach życia.

 4. Będę ich ucieczką najbezpieczniejszą w życiu, a szczególnie w godzinę śmierci.

 5. Błogosławić będę wszystkim ich zamiarom i sprawom.

 6. Grzesznicy znajdą w mym Sercu źródło i całe morze niewyczerpanego nigdy miłosierdzia.

 7. Dusze oziębłe staną się gorliwymi.

 8. Dusze gorliwe szybko dostąpią wielkiej doskonałości.

 9. Zleję obfite błogosławieństwo na te domy, w których obraz Serca mego Boskiego będzie zawieszony i czczony.

 10. Kapłanom dam moc zmiękczania serc najzatwardzialszych.

 11. Imiona osób, które rozpowszechniać będą nabożeństwo do mego Boskiego Serca, będą w Nim zapisane i na zawsze w Nim pozostaną.

 12. Przystępującym przez dziewięć z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii Świętej dam łaskę pokuty ostatecznej: że nie umrą w stanie niełaski, ani bez sakramentów świętych, a to Serce Moje stanie się dla nich ucieczką w godzinę śmierci. 

Poprawiony: sobota, 07 lutego 2015 20:13