Start
WIELKI PIĄTEK - DZIEŃ MĘKI PAŃSKIEJ PDF Drukuj
Wpisany przez Redaktor   
piątek, 03 kwietnia 2015 23:47

Wielki Piątek jest drugim dniem Triduum Paschalnego. Jest czasem powagi, skupienia i pobożności, kiedy wspominamy mękę i ukrzyżowanie Chrystusa. Mówi się o nim, że jest to Dzień Krzyża. W tym dniu  nie jest odprawiana Eucharystia. Liturgia Wielkiego Piątku składa się z: Liturgii Słowa Bożego, Adoracji Krzyża, przyjęcia Komunii Świętej oraz przeniesienia Najświętszego Sakramentu do Grobu Pańskiego.


Przed cały dzień w naszym kościele trwały adoracje młodzieży i grup parafialnych w ciemnicy. Odbyła się ostatnia Droga Krzyżowa. Późnym popołudniem bezpośrednio po Drodze Krzyżowej rozpoczęły się najważniejsze obrzędy tego dnia, czyli Liturgia Męki Pańskiej. Wszystko odbywało się nietypowo. Służba liturgiczna i kapłan przeszli w ciszy do ołtarza. Przed ołtarzem kapłan upadł na twarz, czyni to
na znak pokuty i żalu za grzechy Wszyscy trwaliśmy w milczeniu. Wobec zbawczej śmierci Jezusa wszelkie słowa są nieodpowiednie. Następnie rozpoczęła się Liturgia Słowa Bożego. Czytane było proroctwo o cierpieniu Chrystusa a następnie opis Męki Pańskiej według św. Jana. Po homilii w uroczystej modlitwie powszechnej polecaliśmy Bogu sprawy zarówno Kościoła, jak i całego świata, ludzi różnych religii, a nawet niewierzących. Po Modlitwie powszechnej rozpoczęła się najważniejsza część liturgii - adoracja Krzyża. Kapłan odsłaniał Krzyż, śpiewając: „Oto drzewo krzyża, na którym zawisło zbawienie świata” a wszyscy odpowiadaliśmy: „Pójdźmy z pokłonem”. Po modlitwie kapłan jako pierwszy ucałował Krzyż, następnie Liturgiczna Służba Ołtarza i wszyscy wierni. Za ucałowanie krzyża można otrzymać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami. Złożone ofiary w trakcie adoracji przekazane zostaną na pomoc katolikom w Ziemi Świętej. Po adoracji Krzyża kapłan przeniósł z ciemnicy Najświętszy Sakrament udzielając wiernym Komunii Świętej

Przyniesione na ołtarz Ciało Pańskie pochodziło z Wielkoczwartkowej celebracji Eucharystii, aby wyraźniej ukazać ścisły związek pomiędzy Ostatnią Wieczerzą, z której słowa i gesty Chrystusa powtarza Kościół od dwóch tysięcy lat, a Jego ofiarą na krzyżu.

Komunia Święta jest pokarmem, owocem drzewa krzyża, a my możemy ją przyjmować dlatego, że Chrystus umarł na krzyżu.Wielkopiątkową Liturgię zakończyło przeniesienie Najświętszego Sakramentu do Bożego Grobu. Monstrancja została przykryta białym welonem na pamiątkę całunu. W ciszy rozpoczęła się liturgia i w ciszy zakończyła. Niech pozostanie ona w naszych sercach, zanieśmy ją do domów, nie rozpraszajmy jej, trwając w skupieniu i modlitwie.

Wśród świątecznych przygotowań znajdźmy chwilę na nawiedzenie Grobu Bożego. Patrząc na figurę martwego Chrystusa, adorujmy Go żywego w monstrancji, dziękując za Jego śmierć, która uwalnia nas z mocy szatana i od wiecznego potępienia.


Poprawiony: piątek, 03 kwietnia 2015 23:51