Start
RENOWACJA OBRAZU PDF Drukuj
Wpisany przez Redaktor   
poniedziałek, 30 listopada 2015 13:53

Zakończyły się prace konserwatorskie przy malowidle w naszej parafialnej świątyni. Odnowiona dekoracja ścienna przedstawiająca „Namaszczenie Saula na Króla” znajduje się na ścianie północnej na chórze. Wykonano ją w technice nawiązującej do unikatowego malarstwa znajdującego się na sklepieniu świątyni. Najprawdopodobniej pochodzi z XVII wieku, z około 1688 roku i powstała krótko po zakończeniu budowy kościoła równocześnie z polichromią stropową. Malowidło przedstawia scenę na tle pejzażu. Na pierwszym planie widoczna jest postać starszego, siwego mężczyzny z brodą. Przedstawiony jest do pasa, z wyciągniętą przed siebie prawą ręką, twarz pokazana z profilu. Ubrany jest w szarą szatę i jasno brązową (ugrowy) płaszcz. Po obu stronach mężczyzny widoczne są okazałe drzewa, w tle pejzaż. Obszar pomiędzy postacią a drzewem po prawej stronie przed renowacją był nieczytelny z powodu zniszczeń. Drzewo po lewej stronie kompozycji posiada bogato ulistnioną koronę malowaną w typie siedemnastowiecznego malarstwa flamandzkiego. Tło malowidła dopełnia szare niebo z obłokami.

Malowidło przed renowacją było  w bardzo złym stanie technicznym. Płótno naciągnięte bezpośrednio na ścianę było w wielu miejscach osłabione, przedziurawione i przetarte. U dołu stan płótna był fatalny, było w nim wiele ubytków, krawędź płótna zwisała luźno. Na malowidle widoczne były historyczne naprawy: łaty, a także uzupełnienia warstwy malarskiej, przechodzące miejscami w przemalowania. Płótno było bardzo mocno zabrudzone, co z kolei zniekształcało kolorystykę malowidła.
Przeprowadzone prace konserwatorskie przy obrazie obejmowały działania techniczne oraz plastyczno – estetyczne. Zadaniem prac technicznych było zabezpieczenie malowidła przed czynnikami destrukcyjnymi takimi jak np. zalegający pod płótnem gruz, czy osłabienie struktury płótna. Usunięto skutki nieprawidłowych napraw historycznych oraz wykonano konstrukcję nośną, aby malowidło nie leżało bezpośrednio na ścianie i było do niego przybite. Wykonane prace plastyczno - estetyczne pozwoliły na odzyskanie w pełni walorów artystycznych malowidła i przywróciły mu blask.
Świątynia nasza jest perełką na terenie powiatu nowodworskiego, na terenie naszej Gminy, ale przede wszystkim dla wierzących parafian jest symbolem kultu, wiary, pamiątką dawnych dziejów, świadectwem ludzkich uczuć i przeżyć. Na naszej społeczności parafialnej spoczywa troska o spuściznę naszych przodków.  Każdy gospodarz – proboszcz wie, że musi dbać o „dom Boży”. Ludzie nie wybaczyliby mu, nawet gdyby głosił najpiękniejsze kazania, tego, że, nie dba o kościół, jego wystrój, otoczenie. Chcę jednak  podkreślić, że  nie zrobiłbym wiele, gdyby nie dobroć i życzliwość parafian, którzy mnie na co dzień wspierają, którzy opiekują się kościołem, którzy pracują na rzecz Parafii - pokornie i bezinteresownie, którzy  wspierają dzieło odnowy świątyni swoją modlitwą i ofiarami. Ich ofiarność i pomoc zasługują na mój szacunek i jestem im za to wszystko ogromnie wdzięczny.
I cały czas żywię nadzieję, że będzie przybywać Parafian, którzy aktywnie włączą się w życie naszej wspólnoty parafialnej oraz w dzieło odnowy naszej wyjątkowej zabytkowej świątyni. Drodzy Parafianie odkryjcie nasz kościół na nowo, bardziej go pokochajcie i weźcie za niego odpowiedzialność. Nie da się go porównać z żadnym innym budynkiem naszej wsi, ani pod względem wieku, ani klasy, ani bogactwa treści. Mam nadzieję, że dzięki Waszej życzliwości w dalszym ciągu możliwe będzie odnawianie świątyni. Bo nasz kościół, to wspaniały dar minionych pokoleń, ale i zadanie dla nas. Jego architektura, forma, jego zabytkowe wyposażenie mówi o myśleniu i wierze przodków,  a jego wygląd dzisiejszy o naszej wierze, myśleniu i wartościowaniu.

"Poznaj nasz Kościół
ten z kamienia i ten zbudowany
z naszych serc i uczynków
naszej wiary i naszej miłości do Chrystusa."

Ks. ProboszczPRZED RENOWACJĄ

 

 

PRZED RENOWACJĄ

 

PRZED RENOWACJĄ

 

PO RENOWACJI

PO RENOWACJI

Poprawiony: środa, 02 grudnia 2015 21:36